Sociomantic Labs bere ochranu soukromí a bezpečnost Vašich dat velmi vážně. Jsme on-line reklamní technologická společnost, která pomáhá inzerentům poskytovat relevantnější on-line displej (banner) inzeráty pomocí anonymních, neosobních informací. Dodržujeme pravidla reklamního průmyslu pro on-line behaviorální reklamy „Framework for Online Behavioural Advertising“. Můžete si přečíst a dozvědět se více o tom, jak tento typ reklamy pracuje na Your Online Choices stránkách.

Pro přístup k zásadám týkajících se naší internetové inzerce, klikňete zde.

Volby reklam: Jak se můžete odhlásit ze sledování

Ze sledování personalizovaných reklam Sociomantic se můžete odhlásit zaškrtnutím políčka níže, nebo na Your Online Choices stránkách.

Opt-out

Pokud jste odhlášení, je umístěna nová cookie ve webovém prohlížeči, která přikazuje naší technologii ukončit sběr dat z prohlížeče a zasílání reklam do Vašeho prohlížeče. Můžete se kdykoli opět přihlásit k zobrazování Sociomantic reklam odškrtnutím políčka výše.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud smažete, zablokujete nebo jinak omezíte cookies přes ovládací prvky prohlížeče, nebo pokud používáte jiný prohlížeč nebo jiného zařízení, budete muset odhlášení obnovit. Navíc toto odhlášení se vztahuje pouze na reklamy dodané Sociomantic a nevztahuje se na reklamy dodávané jinými společnostmi.

Přečtěte si více o kontrole cookies v našich Pravidlech ochrany soukromí níže.

Jaké údaje jsou shromažďovány v Sociomantic, a jak se používají?

Používáme cookies ke shromažďování anonymních, neosobních údajů (non-PII) o Vašich interakcích s reklamami, které se zobrazují na stránkách našich klientů (inzerenti). Non-PII nesbíráme připojené k nebo v kombinaci s osobními údaji (PII), a jsou dodávány anonymně a bezpečně pro naše partnery a klienty pro účely poskytování další relevantní on-line reklamy.

Přečtěte si více o datech shromažďovaných a ukládaných a jak se používají v našich Zásadách ochrany osobních údajů níže.

Zásady ochrany osobních údajů internetové inzerce

Tato pravidla jsou účinná od 1. srpna 2010

Poslední úprava: září 2013

Sociomantic Labs bere ochranu soukromí a bezpečnost Vašich dat velmi vážně. Sociomantic Labs (dále jen “Sociomantic”, “my”, “nás”, “naše”) je on-line reklamní technologická společnost, která pomáhá inzerentům poskytovat relevantnější on-line displej (banner) inzeráty pomocí anonymních, neosobních informací.

Sociomantic online reklamní technologie pomáhá našim klientům poskytovat více relevantní on-line reklamu. Tato část zásad ochrany osobních údajů odkazuje na Vaše interakce s naší online reklamní technologií. Máte-li zájem dozvědět se více o tom, jak tyto technologie pracují obecně, doporučujeme začít na jednom z těchto míst:

Sociomantic se dále řídí pravidly Aliance evropské, interaktivní, digitální inzerce (“EDAA”).

Typy anonymních informací (non-PII) Sbírané

Naše on-line reklamní technologie shromažďuje a ukládá pouze Non-PII data, ke kterým přistupuje pomocí cookies. Tyto cookies jsou uloženy do Vašeho webového prohlížeče, aby nám pomohly shromáždit informace, například prohlížečem navštívené webové stránky, kliknutí na reklamní sdělení, na položky zobrazené v internetovém obchodě, nebo přidání do online nákupního košíku, atd. Rovněž shromažďujeme informace o výkonu dodané reklamy, například kolik krát se reklama zobrazila na konkrétním prohlížeči, jestli bylo kliknuto na reklamu a zdali kliknutí vedlo k on-line nákupu.

Jak se používají informace

Informace, které shromažďujeme, se používají k sestavení reklam, které jsou pro Vás relevantní. Děláme to tak, že ukazuje reklamy na základě Vašich předchozích on-line činností a jiných aspektů, které jsme přiřadili do prohlížeče na základě non-PII, které jsme shromaždili. To pomáhá snížit množství “spamových” reklam které vidíte, když si prohlížíte web a umožňuje to inzerentům spojit se s lidmi, kteří mají největší zájem o jejich nabídku.

Ukládání a uchovávání dat

Sociomantic Labs přijala přiměřená opatření k šifrování a udržování zabezpečení všech údajů, které shromažďujeme. Tato data jsou uložena na omezenou dobu v mezích německého práva a v souladu s mezinárodními standardy.

Kontrola využívání informací

Zveřejňování informací třetím stranám

Nikdy nesdílíme Vaše PII s nezávislými třetími stranami bez Vašeho souhlasu. Non-PII shromážděné naší reklamní technologií mohou být sdíleny s našimi klienty a partnery pro účely poskytování cílené internetové reklamy nebo souhrnných reportů. Poskytnutí Vašich osobních údajů vládním institucím je možné pouze v rámci vnitrostátního práva Spolkové republiky Německo nebo v souladu s mezinárodním právem.

Vaše informace můžeme sdílet za těmito účely:

    • pokud to vyžaduje zákon, jako je předvolání k soudu nebo podobnému právnímu procesu,
    • pokud v dobré víře věříme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv, ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, vyšetřování podvodů nebo na žádost vlády,
    • v případě, že se Sociomantic bude podílet na fúzi, akvizici nebo prodeji všech nebo části svých akcií budete informováni e-mailem a/nebo zřetelným oznámením na naší webové stránce, stejně tak o jakékoliv změně vlastnictví nebo použití osobních údajů a jejich změně,
    • sdílení se třetí stranou s vaším předchozím svolením.
Děti

Sociomantic nikdy vědomě neshromažďuje osobní údaje o uživatelích mladších 13 nebo z internetových stránek zaměřených na uživatele této věkové skupině. V případě, že se dozvíme, že osobní údaje o osobě mladší 13 let byly shromažděny, přijmeme přiměřená opatření k odstranění těchto informací z našeho systému.

Citlivé informace

Nikdy vědomě neshromažďujeme citlivé informace, například čísla účtů, čísla sociálního zabezpečení, rodná čísla, farmaceutické recepty nebo lékařské záznamy.

Ovládání Cookies

Většina moderních webových prohlížečů dává uživatelům možnost ovládat umístění cookies a / nebo smazat cookies, které byly získány při procházení webu. Můžete obsluhovat tyto možnosti v předvolbách nebo části Možnosti ve Vašem webovém prohlížeči.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky a třetí strany, které nejsou přímo propojeny se Sociomantic a proto nejsou předmětem této zásady ochrany osobních údajů. I když se snažíme linkovat na společnosti s dobrými zásadami ochrany osobních údajů, nemůžeme zaručit, že jejich pravidla budou odpovídat našim vlastním. Používání cookies našimi partnery nebo stránkami s námi spojenými se nevztahuje k těmto zásadám ochrany osobních údajů. Zkontrolujte prosím zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách, které navštívíte, když si nejste jistí.

Změny Zásad ochrany osobních údajů a kontaktní údaje

Změna zásad ochrany osobních údajů je vyhrazena. Datum změny těchto zásad bude uveden v jejich hlavičce. Jakákoliv materiální změna zásad ochrany osobních údajů bude zveřejněna na naší domovské stránce tak, aby o ní její návštěvníci věděli.

V případě dotazů o našich zásadách ochrany osobních údajů, bezpečnostních nebo obecných ochranných praktik, kontaktujte nás na našem německém ústředí.

dataprotection@sociomantic.com
sociomantic labs GmbH
Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlin
Germany
www.sociomantic.com/privacy/