Η Sociomantic Labs αντιμετωπίζει την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων με πάσα σοβαρότητα. Είμαστε μια εταιρεία τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης που βοηθά τους διαφημιζόμενους να παρέχουν πιο σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις (banner) χρησιμοποιώντας ανώνυμες, μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Τηρούμε το Πλαίσιο για Διαδικτυακή Συμπεριφορική Διαφήμιση του κλάδου διαδικτυακής διαφήμισης. Μπορείτε να διαβάσετε το πλαίσιο και να μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργεί αυτό το είδος διαφήμισης στην ιστοσελίδα Your Online Choices (Οι Διαδικτυακές Επιλογές σας).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πολιτική σχετικά με τις υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισής μας, κάντε κλικ εδώ.

Επιλογές διαφημίσεων: Πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την εμφάνιση προσωποποιημένων διαφημίσεων  από την Sociomantic επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο ελέγχου ή μέσω της ιστοσελίδας Your Online Choices (Οι Διαδικτυακές Επιλογές σας).

Opt-out

Όταν επιλέξετε να εξαιρεθείτε, τοποθετείται ένα νέο cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας το οποίο ζητά από την τεχνολογία μας να σταματήσει τη συλλογή δεδομένων από και την προβολή διαφημίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Επιπλέον, η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο για διαφημίσεις που προβάλλονται από τη Sociomantic και δεν σας εξαιρεί από διαφημίσεις που προβάλλονται από άλλες εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα για τις ρυθμίσεις για cookies στην Πολιτική Απορρήτου μας που βρίσκεται παρακάτω.

Τι είδους δεδομένα συλλέγει η Sociomantic και πώς χρησιμοποιούνται

Χρησιμοποιούμε τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας για να συλλέγουμε ανώνυμες, μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (μη-ΠΑΠ) σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με τις διαφημίσεις που παρουσιάζουμε και τους ιστοτόπους των πελατών μας (διαφημιζόμενοι). Οι μη-ΠΑΠ που συλλέγουμε ουδέποτε συνδέονται ή συνδυάζονται με οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (ΠΑΠ) και παραδίδονται ανώνυμα και με ασφάλεια στους συνεργάτες και πελάτες μας ώστε να παρέχονται πιο σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται και το πώς χρησιμοποιούνται στην Πολιτική Απορρήτου μας που θα βρείτε παρακάτω.

Πολιτική απορρήτου περί διαδικτυακής διαφήμισης

Η παρούσα πολιτική τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2010.

Τελευταία ενημέρωση: 1η Σεπτεμβρίου 2013

Η Sociomantic Labs αντιμετωπίζει την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων με πάσα σοβαρότητα. Η Sociomantic Labs (εφεξής «Sociomantic», «εμείς», «εμάς», «δικό/ή μας»), είναι μια εταιρεία τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης που βοηθά τους διαφημιστές να παρέχουν πιο σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις (banner) χρησιμοποιώντας ανώνυμες, μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Η τεχνολογία διαδικτυακής διαφήμισης της Sociomantic βοηθά τους πελάτες μας να παρέχουν πιο σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις. Η παρούσα ενότητα της πολιτικής απορρήτου αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις σας με την τεχνολογία διαδικτυακής διαφήμισής μας. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργούν αυτές οι τεχνολογίες σε γενικές γραμμές, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε με μία από τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

  • Ιστοσελίδα Your Online Choices του IAB Europe
  • Ιστοσελίδα Privacy Matters του IAB (μάθετε για τη διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση)
  • Ιστοσελίδα AboutAds του Digital Advertising Alliance (Συμμαχία Ψηφιακής Διαφήμισης)

Επίσης, η Sociomantic συμμορφώνεται με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Διαδραστικής Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης («EDAA»).

Είδη Ανώνυμων Πληροφοριών (μη-ΠΑΠ) που συλλέγονται

Η τεχνολογία διαδικτυακής διαφήμισής μας συλλέγει και αποθηκεύει μόνο τα δεδομένα που θεωρούνται μη-ΠΑΠ, τα οποία είναι προσβάσιμα με τη χρήση cookies. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μας βοηθούν να συλλέγουμε πληροφορίες όπως οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, οι διαφημίσεις στις οποίες κάνατε κλικ, τα προϊόντα που είδατε σε ηλεκτρονικά καταστήματα ή που προσθέσατε σε κάποιο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, κτλ. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σε σχέση με την απόδοση των διαφημίσεων που παρουσιάζονται, για παράδειγμα πόσες φορές εμφανίστηκε μία διαφήμιση σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης, εάν κάνατε κλικ στη διαφήμιση και εάν το κλικ αυτό οδήγησε σε κάποια ηλεκτρονική αγορά.

Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να γίνονται οι διαφημίσεις που βλέπετε πιο σχετικές με εσάς. Αυτό γίνεται παρουσιάζοντάς σας διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες διαδικτυακές σας ενέργειες και άλλες διαστάσεις που έχουν ανατεθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας με βάση τις μη-ΠΑΠ που έχουμε συλλέξει. Αυτό βοηθά στη μείωση του ποσοστού ανεπιθύμητων διαφημίσεων («spam») που βλέπετε κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να συνδέονται με άτομα που θα τους ενδιέφεραν περισσότερο αυτά που έχουν να προσφέρουν.

Αποθήκευση και Διατήρηση Δεδομένων

Η Sociomantic Labs έχει λάβει εύλογα μέτρα για την κρυπτογράφηση και διατήρηση της ασφάλειας όλων των δεδομένων που συλλέγουμε. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται για πεπερασμένο χρονικό διάστημα εντός των ορίων της γερμανικής νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Έλεγχος Χρήσης των Πληροφοριών σας

Γνωστοποίηση Πληροφοριών σε Τρίτους

Δεν θα προωθούμε ποτέ τα στοιχεία σας σε μη θυγατρικά τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Οι μη-ΠΑΠ που συλλέγονται από τις τεχνολογίες διαφήμισής μας ενδέχεται να προωθούνται στους πελάτες και συνεργάτες μας για τους σκοπούς παροχής στοχευμένων διαδικτυακών διαφημίσεων ή συγκεντρωτικών αναφορών. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε κυβερνητικούς οργανισμούς είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή σύμφωνα με τη διεθνή διακυβέρνηση.

Ψηφιακής Διαφήμισης («EDAA»).

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • όπως απαιτείται από το νόμο, για παράδειγμα για σκοπούς συμμόρφωσης με κάποια κλήση ή άλλη παρόμοια νομική διαδικασία,
  • όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για προστασία των δικαιωμάτων μας, προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας των άλλων, για τη διερεύνηση απάτης ή ως ανταπόκριση σε κάποιο αίτημα της κυβέρνησης,
  • εάν η Sociomantic συμμετέχει σε κάποια συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, θα σας ενημερώνουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή σαφούς ενημερωτικού σημειώματος στην ιστοσελίδα μας σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτησίας ή τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, καθώς και οποιεσδήποτε επιλογές μπορεί να έχετε όσον αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος έχοντας προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεσή σας.
Παιδιά

Η Sociomantic δεν συλλέγει ποτέ εν γνώσει της προσωπικές πληροφορίες όσον αφορά χρήστες κάτω των 13 ετών ή από σελίδες που απευθύνονται σε χρήστες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή μας ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικές πληροφορίες για κάποιο άτομο ηλικίας κάτω των 13 ετών, θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για αφαίρεση των πληροφοριών αυτών από το σύστημά μας.

Ευαίσθητες πληροφορίες

Ουδέποτε συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες εν γνώσει μας, όπως για παράδειγμα αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, φαρμακευτικές συνταγές ή ιατρικά αρχεία.

Ελέγχος Cookies

Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν την τοποθέτηση cookies ή/και να διαγράφουν τα cookies που έχουν αποκτηθεί κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές μέσω της ενότητας προτιμήσεων ή επιλογών του προγράμματος περιήγησής σας.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και τρίτα μέρη που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με την Sociomantic και, κατά συνέπεια, δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Αν και επιδιώκουμε να συνδεόμαστε με εταιρείες με αξιόπιστες πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πολιτικές τους ταιριάζουν με τις δικές μας. Επιπλέον, η χρήση των cookies από τους εταίρους μας ή τις ιστοσελίδες με τις οποίες έχουμε συνδεθεί, δεν καλύπτεται από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Για οποιαδήποτε τυχόν ερωτήματα, παρακαλώ όπως ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου της(των) ιστοσελίδας(ων) που επισκέπτεστε.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Η παρούσα πολιτική απορρήτου υπόκειται αλλαγές. Η ημερομηνία αλλαγών της παρούσας πολιτικής θα αναγράφεται στο πάνω μέρος της πολιτικής. Όταν κάνουμε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην παρούσα πολιτική απορρήτου, θα αναρτούμε μια σχετική ανακοίνωση στην αρχική μας σελίδα ώστε να ειδοποιούμε τους επισκέπτες για τις αλλαγές.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, την ασφάλεια, ή τις γενικές πρακτικές περί απορρήτου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της έδρας μας στη Γερμανία.

dataprotection@sociomantic.com
sociomantic labs GmbH
Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlin
Germany
www.sociomantic.com/privacy/