Sociomantic Labs bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych.  Jesteśmy firmą technologiczną, dostarczającą reklamodawcom internetowym dopasowaną reklamę odsłonową (banery), na podstawie danych anonimowych. W naszych działaniach stosujemy się do branżowych regulacji Framework for Online Behavioural Advertising. W celu lepszego poznania sposobu funkcjonowanie tego rodzaju reklamy zachęcamy do odwiedzenia strony  Your Online Choices.

Aby uzyskać dostęp do Polityki dotyczącej naszych usług reklamy internetowej, przejdź tutaj.

Jak można zrezygnować (Opt-Out)

Z oglądania reklam personalizowanych przez Sociomantic można zrezygnować. W tym celu należy zaznaczyć pole opcji Rezygnacja (Opt – Out) poniżej lub na stronie Your Online Choices.

Opt-out

Rezygnacja (Opt-out) spowoduje umieszczenie nowego pliku cookie w Państwa przeglądarce, który zasygnalizuje naszej technologii zaprzestanie zbierania danych i emisji reklam w Państwa przeglądarce. W dowolnym momencie możecie Państwo powrócić na niniejszą stronę i ponownie włączyć korzystanie z naszej technologii poprzez usunięcie zaznaczenia w powyższym polu.

Proszę pamiętać, że jeżeli usuniecie Państwo, zablokujecie lub w inny sposób ograniczycie zapisywanie plików cookie za pomocą narzędzi udostępnianych w Państwa przeglądarce lub jeżeli będziecie Państwo korzystać z innej przeglądarki lub innego komputera, konieczne może się okazać ponowienie rezygnacji. Ponadto, niniejsza opcja Rezygnacji (Opt-Out) odnosi się wyłącznie do reklam emitowanych przez Sociomantic i nie dotyczy reklam emitowanych przez inne firmy.

Więcej informacji o kontroli plików cookie znajduje się w naszej Polityce Prywatności poniżej.

Jakie dane są zbierane przez Sociomantic i jak są wykorzystywane?

Korzystamy z plików zwanych cookies, aby zbierać anonimowe informacje (innego typu niż IUUT – bez możliwości identyfikacji tożsamości) o Państwa interakcjach na stronach naszych klientów (reklamodawców) oraz interakcjach z emitowanymi przez nas formami reklamowymi. Gromadzimy jedynie dane anonimowe (innego typu niż IUUT), niepowiązane w żaden sposób z informacjami IUUT (czyt. informacjami umożliwiającymi ujawnienie tożsamości). Informacje innego typu niż IUUT przekazywane są naszym partnerom i klientom w anonimowy, bezpieczny sposób, w celu dostarczania bardziej precyzyjnego przekazu reklamowego.

Więcej informacji o tym jakie dane zbieramy, jak je przechowujemy oraz w jaki sposób ich używamy, znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności poniżej.

Polityka Prywatności dotycząca reklamy internetowej

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2010 roku.

Data ostatniej aktualizacji: 1 września, 2013 roku.

Sociomantic Labs bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych.  Sociomantic Labs (zwane dalej „Sociomantic”, „my”, „nasza”, „nas”) jest firmą technologiczną, dostarczającą reklamodawcom internetowym lepiej dopasowaną reklamę odsłonową (banery), na podstawie danych anonimowych, nie pozwalających na identyfikację tożsamości.

Technologia reklamy internetowej Sociomantic pomaga naszym klientom w dostarczaniu swoim odbiorcom lepiej dopasowanych treści reklamowych w sieci. Niniejsza sekcja Polityki Prywatności odnosi się do Państwa interakcji z naszą technologią. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bliższymi informacjami na temat działania takiej technologii, zalecamy na początek zapoznanie się z treścią następujących stron:

 • Strona IAB Europe’s Your Online Choices (Europa)
 • Strona IAB’s Privacy Matters site (informacje na temat reklamy behawioralnej online)
 • Strona Digital Advertising Alliance’s AboutAds (amerykańska inicjatywa samoregulacyjna)

Ponadto pragniemy zaznaczyć, że Sociomantic stosuje się do zasad ustalonych przez Europejski Sojusz na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (European Interactive Digital Advertising Alliance  „EDAA”).

Rodzaje informacji anonimowych (innego typu niż IUUT) jakie gromadzimy

Nasza technologia reklamy internetowej gromadzi wyłącznie informacje innego typu, niż IUUT. Te anonimowe dane zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej, aby pomóc nam w zbieraniu informacji między innymi: na temat witryn www odwiedzanych przez Państwa przeglądarkę, kliknięć w reklamy, przeglądanych produktów w sklepach internetowych lub produktów dodawanych do koszyków w tych sklepach, itd. Gromadzimy również informacje na temat skuteczności prezentowanych Państwu reklam, na przykład na temat tego ile razy dana reklama była pokazana, czy w nią kliknięto i czy kliknięcie to zakończyło się zakupem w sklepie internetowym.

W jaki sposób informacje te są wykorzystywane?

Gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane, aby pomóc w lepszym doborze prezentowanych Państwu reklam. Cel ten realizujemy wyświetlając Państwu reklamy oparte na Państwa wcześniejszych operacjach w sieci i na innych wskaźnikach, które przypisaliśmy Państwa przeglądarce w oparciu o zgromadzone przez nas dane innego typu niż IUUT. Pomaga to w ograniczaniu ilości niechcianych reklam, które mogłyby być Państwu wyświetlane podczas przeglądania sieci oraz umożliwia reklamodawcom docieranie do osób, które są najbardziej zainteresowane ich ofertą.

Przechowywanie danych

Firma Sociomantic Labs podjęła wszelkie uzasadnione starania mające na celu zaszyfrowanie i zabezpieczenie wszystkich gromadzonych danych. Dane te są przechowywane przez określony czas w ramach prawodawstwa niemieckiego oraz zgodnie z międzynarodowymi normami.

Kontrolowanie sposobu wykorzystywania Państwa informacji

Ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym

Dane innego typu niż IUUT zbierane za pomocą naszych technologii, mogą być udostępniane naszym klientom i partnerom w celu dopasowanej reklamy online lub zagregowanego raportowania. Udostępnianie Państwa danych osobowych instytucjom rządowym możliwe jest wyłącznie w zakresie dozwolonym krajowymi prawami Republiki Federalnej Niemiec lub międzynarodowymi zasadami ładu prawnego.

Możemy również udostępniać Państwa dane dla poniższych celów:

  • zgodnie z wymogami prawa, tj. spełnienie wymogów wezwania do sądu lub podobnej procedury prawnej,
  • gdy w dobrej wierze przyjmujemy, że ich ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony Państwa bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania nadużyć, lub w odpowiedzi na wniosek rządu,
  • jeśli Sociomantic uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży całości lub części swoich aktywów, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz / lub poprzez widoczne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, zostaną Państwo powiadomieni o każdej zmianie dotyczącej własności lub sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych, oraz o wszelkich opcjach dostępnych Państwu w zakresie kontroli nad nimi,
  • innym stronom trzecim po ówczesnym otrzymaniu od Państwa na to zgody.
Dzieci

Nigdy świadomie nie zbieramy danych osobowych użytkowników w wieku poniżej 13 lat, ani danych pochodzących ze stron adresowanych do użytkowników z tej grupy wiekowej.

W przypadku uzyskania przez nas informacji o tym, że zebrano dane osobowe na temat osoby w wieku poniżej 13 lat, podejmiemy uzasadnione działania mające na celu usunięcie takich informacji z naszych systemów.

Informacje wrażliwe

Nigdy nie zbieramy informacji wrażliwych, takich jak: numery rachunków, numery identyfikacyjne ubezpieczeń społecznych, recepty farmaceutyczne lub dane medyczne.

Kontrola plików cookie

Większość nowoczesnych przeglądarek daje użytkownikom możliwość kontrolowania zakresu zapisywania plików cookie i/lub usunięcia plików cookie, które zostały zapisane podczas przeglądania sieci. Opcje te dostępne są w sekcji preferencji lub opcji Państwa przeglądarki www.

Nasz serwis www może zawierać łącza prowadzące do innych serwisów czy stron internetowych oraz podmiotów zewnętrznych, które nie są bezpośrednio związane z Sociomantic Labs i tym samym nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Mimo, że podejmujemy wszelkie starania, aby odwołania te prowadziły do firm stosujących dobre praktyki w zakresie ochrony prywatności danych, nie możemy zagwarantować, że ich polityki będą pokrywać się z naszą. Ponadto, nasza Polityka Prywatności nie reguluje zasad używania plików cookie przez naszych partnerów czy stron, do których zamieszczamy łącza. W związku z tym, w przypadku wątpliwości, prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności serwisów www, które Państwo odwiedzacie.

Zmiany polityki prywatności i dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Data zmiany tej polityki zostanie uwidoczniona na jej początku. Gdy wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany do tej polityki, opublikujemy informacje w naszym serwisie, by zwrócić uwagę osób go odwiedzających.

W przypadku wszelkich pytań na temat naszej Polityki Prywatności lub praktyk bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z naszą centralą w Niemczech, pod adresem:

dataprotection@sociomantic.com
sociomantic labs GmbH
Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlin
Germany
www.sociomantic.com/privacy/